බර්න්ඩ් චෙක් ලැයිස්තු - වර්ගීකරණය - බෙදා හැරීම - සිතියම් - සබැඳි

ගූගල් ස්වයංක්රීය පරිවර්තන මෙවලමෙන් මෙම පිටුවෙහි පරිවර්තනය පරිවර්තනය කර ඇත. හොඳ පරිවර්තන දායක කරන්න

ආයුබෝවන්! අමුත්තන්ගේ

ඇතුල් වන්න:
මුරපදය:

Avibase වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

Avibase යනු ලොව පුරා සියලු පක්ෂීන් පිළිබඳ පුළුල් දත්ත සමුදා පද්ධතියක් වන අතර, විශේෂ 10,000 ක් සහ කුරුල්ලන් 22,000 ක් පමණ වන කුරුල්ලන් 22,000 ක් පමණ අඩංගු වන අතර, කලාප 12,000 කට බෙදා හැරීමේ තොරතුරු, භාෂා වර්ගීකරනය, විවිධ භාෂාවලින් සංකේතවත් කරන අතර තවත් බොහෝ විස්තර අඩංගු වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය ඩෙනිස් ලපේන් විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන අතර බර්ඩ්ස් ඉන්ටර්නැෂනල්හි කැනේඩියානු කොපියර්නර්හි කුරුල්ලා අධ්යයන කැනඩාවේ සත්කාරය දරයි. Avibase 1992 සිට ප්රගතියක් ලබා ඇති අතර එය කුරුල්ලා නැරඹීම හා විද්යාත්මක ප්රජාවට සේවා සැපයීම ගැන සතුටුයි.

© Denis Lepage 2019 - දැනට අබිබේස්හි වාර්තාගත සංඛ්යාව: 25,095,425 - අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම: 2019-02-09

ඒ සඳහා සොයන්න:
පිරික්සුම් ලැයිස්තුව සොයන්න:
උසස් සෙවුම
පවුල විසින් සෙවුම් කරන්න
කලාප අනුව පිරික්සුම් ලැයිස්තුව
සෙවීම සමඟ උදව් වන්න

Bird Studies Canada - Etudes d'Oiseaux Canada Birdlife International

දිනය: Odontophorus speciosus (Rufous-breasted Wood-Quail) ඡායාරූප ශබ්ද
(0 ඡන්දය)
flickr.com මගින් ඡායාරූපගත කර ඇත.

දවසේ කුරුල්ලාගේ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව: Butel (Greater Skopje), Butel, Macedonia
අබිබේස් ෆ්ලික්ක් සමූහය Flickr icon

මෑත පිරික්සුම් ලැයිස්තු සමාලෝචනය:

මෑතකාලීන නව රට වාර්තා :

Avibase සංචාරය කර ඇත 277,837,185 2003 ජූනි 24 දා සිට. © Denis Lepage | රහස්යතා ප්රතිපත්තිය