Bird bản danh sách - phân loại - phân phối - bản đồ - liên kết

Bản dịch của trang này đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của công cụ dịch thuật Google tự động. Đóng góp một bản dịch tốt hơn

Chào mừng Khách

Bird Studies Canada - Etudes d'Oiseaux Canada

Birdlife International

Chào mừng bạn đến Avibase

Avibase là một cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin phong phú về tất cả các loài chim trên thế giới, chứa trên 9.000.000 hồ sơ về 10.000 loài và phân loài của 22.000 loài chim, bao gồm thông tin phân phối, phân loại, từ đồng nghĩa trong một số ngôn ngữ và nhiều hơn nữa. Trang web này được quản lý bởi Denis Lepage và lưu trữ bởi Bird học Canada, Canada người đồng chung sở hửu của BirdLife International. Avibase đã được một công việc đang tiến từ năm 1992 và bây giờ tôi vui để cung cấp nó như là một dịch vụ cho các-bird xem và cộng đồng khoa học.

© Denis Lepage 2018 - Số lượng hồ sơ hiện đang trong Avibase: 21,681,929 - Lần cập nhật mới: 2018-06-07

Tìm kiếm:
Tìm kiếm danh sách kiểm tra:
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo gia đình
Bản danh sách theo vùng
Trợ giúp tìm kiếm

I am excited to announce a new important addition to Avibase, called myAvibase. This is a new section of the site that provides tools for planning your next birding trip and manage your own personal checklists. You can use maps and graphs to quickly see how many species can be found in a given region and at various times of year, for instance. If you import your own sightings in myAvibase, you can also view how many new species (lifers) you could add to your lifelist on your next trip and decide when and where you should go. For some additional details on the types of reports available, please click here.

People who participate in eBird can very simply import their lifelist from their eBird account with a click of a button. MyAvibase also offers more features, such as the ability to chose which taxonomy you want to follow (Clements, IOC, etc.) as well as the ability to compare your lifelist the various lists to each other. Best of all, myAvibase is available for free!. (Please understand however that I am unable to provide personalized support, and may not be able to respond to your requests for assistance).

Checklists reviewed in the past 60 days:

New species country records in the past 60 days:

Chim trong ngày: Centronyx henslowii (Henslow's Sparrow) Photos Sounds(0 votes)
Photo được hỗ trợ bởi flickr.com.

Bird checklist of the day: Cass (County), Minnesota, United States
Avibase Flickr Group Flickr icon

Avibase được truy cập 262.165.045 lần kể từ ngày 24 tháng 6 2003. © Denis Lepage | Privacy policy
Bản dịch của trang này đã được hoàn thành với sự giúp đỡ của công cụ dịch thuật Google tự động.