ورود شما:

رمز عبور:

اقامت در سیستم وارد شوید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید و روی ارسال یادآوری برای دریافت یادآوری از طریق ایمیل وارد کنید.


خوش آمدی مهمان

Contributing bird photos and recordings to Avibase

People can contribute bird photos and sound recordings to Avibase by joining the Avibase Flickr group or submitting sound recordings to Xeno-Canto.

  1. Avibase Media Stats - information about the number of photos and recordings available in Avibase
  2. Avibase Flickr Members - list and individual stats of contributing members to the Avibase Flickr group
  3. Missing Photos - list of species by region for which there are no photos yet
  4. Missing Recordings - list of species by region for which there are no recordings yet

Avibase Media Files Stats

The numbers in the table below refers to the number of photos (on the Flickr group) or recordings (on Xeno-Canto, Macaulay Library and AVoCet) successfully indexed within Avibase. The number of taxa is the number of species or subspecies that those photos or recordings represent.

SourceMedia indexedSpeciesSubspeciesContributors
Avibase Flickr Group1,627,2229,7157,9271,310
Audio recordings1,565,10210,64112,53438,910
Last updated: 19/09/2021 05:09:00

Avibase Flickr Group

People who join the Avibase Flickr Group can have photos from their Flickr photostream displayed as thumbnails in Avibase, for instance in the illustrated versions of the bird checklists for any region. All you need to do is join the group and start tagging your photos. For more detailed instructions or to join the group, follow this link.

Xeno-Canto

Recordists are also encouraged to contribute to Xeno-Canto, a community web site dedicated to bird sounds from the whole world. In addition to recordings from Xeno-Canto, recordings are also indexed from the Macaulay Library and AVoCet.

Avibase بازدید شده است 329,054,263 بار از تاریخ 2003 ژوئن 24. © Denis Lepage | سیاست حفظ حریم خصوصی ترجمه از این صفحه با کمک گوگل ابزار ترجمه خودکار به پایان رسید.