ආයුබෝවන්! අමුත්තන්ගේ
ඒකක හෝ විශේෂ කලාපය සඳහා සොයන්න:

Search by family

විද්යාත්මක නාමයපොදු නමතත්ත්වය
Eurotrochilusfossil genus (extinct)
Eurotrochilus inexpectatusfossil species (extinct)
Eurotrochilus noniewiczifossil species (extinct)
Trochilidae sp.spuh
Eucephala caeruleolavatadoubtful taxon
Eucephala chlorocephaladoubtful taxon
Augasma cyaneoberyllinadoubtful taxon
Augasma smaragdineadoubtful taxon
Augasma chlorophanadoubtful taxon
Neolesbiagenus (invalid)
Loddigesia mirabilis x Myrtis fannyhybrid
Cynanthus latirostris or lawrencei x Eugenes fulgenshybrid
Archilochus alexandri x Cynanthus latirostris or lawrenceihybrid
Amazilia violiceps x Eugenes fulgenshybrid
Chlorostilbon lucidus x Calliphlox amethystinahybrid
Cynanthus sordidus x Heliangelus sp.hybrid
Phasmornisgenus (invalid)
Thaumatias lerdihybrid
Chlorostilbon minutushybrid
Basilinna leucotis x Eugenes fulgenshybrid
Phasmornis mysticahybrid
Saucerottia florenceaehybrid
Florisuga fusca x Thalurania glaucopishybrid
Cyanomyia salvinihybrid
Archilochus alexandri x Lampornis clemenciaehybrid

Avibase සංචාරය කර ඇත 382,928,675 2003 ජූනි 24 දා සිට. © Denis Lepage | රහස්යතා ප්රතිපත්තිය