ආයුබෝවන්! අමුත්තන්ගේ
ඒකක හෝ විශේෂ කලාපය සඳහා සොයන්න:

Search by family

විද්යාත්මක නාමයපොදු නමතත්ත්වය
Lophopsittacusfossil genus (extinct)
Lophopsittacus mauritianusfossil species (extinct)
Necropsittacusfossil genus (extinct)
Necropsittacus borbonicusfossil species (extinct)
Necropsittacus rodricanusfossil species (extinct)
Alexandrinusfossil genus (extinct)
Aprosmictus erythropterus x Northiella haematogasterhybrid
Agapornis canus x Melopsittacus undulatushybrid
Eclectus roratus x Trichoglossus ornatushybrid
Agapornis roseicollis x Melopsittacus undulatushybrid
Alisterus scapularis x Platycercus eleganshybrid
Agapornis personatus x Melopsittacus undulatushybrid
Chalcopsitta cardinalis x Eclectus roratushybrid
Agapornis nigrigenis x Melopsittacus undulatushybrid
Eolophus roseicapilla x Platycercus eximiushybrid
Platycercus elegans x Psittacula kramerihybrid
Neophema chrysostoma x Nymphicus hollandicushybrid
Alisterus scapularis x Psephotus haematonotushybrid
Platycercus eximius x Polytelis swainsoniihybrid
Polytelis alexandrae x Psephotus haematonotushybrid
Psittrichasgenus
Psittrichas fulgidusfull species
Mascarinusfossil genus (extinct)
Mascarinus mascarinusfull species
Coracopsisgenus

Avibase සංචාරය කර ඇත 382,037,460 2003 ජූනි 24 දා සිට. © Denis Lepage | රහස්යතා ප්රතිපත්තිය