તમારું લોગિન:

પાસવર્ડ:

સાઇન ઇન રહો

તમારું લૉગિન નામ અથવા તમારું ઇમેઇલ સરનામું દાખલ કરો અને ઇમેઇલ દ્વારા સ્મૃતિપત્ર મેળવવા માટે રીમાઇન્ડર મોકલો પર ક્લિક કરો.


આપનું સ્વાગત છે ગેસ્ટ

Pallid Harrier

Circus macrourus (Gmelin, SG, 1770)

સંબંધિત કર:

વિતરણ

Display regions:

Europe
Continental Europe
Eastern Europe
Western Europe
Iceland[દુર્લભ / એસિડ.]
Scandinavia
Norway[દુર્લભ / એસિડ.]
Sweden
Finland[દુર્લભ / એસિડ.]
Denmark
Britain and Ireland[દુર્લભ / એસિડ.]
British Islands[દુર્લભ / એસિડ.]
United Kingdom[દુર્લભ / એસિડ.]
Ireland (Island)[દુર્લભ / એસિડ.]
Ireland[દુર્લભ / એસિડ.]
Netherlands
Belgium
Luxembourg[દુર્લભ / એસિડ.]
France[દુર્લભ / એસિડ.]
Portugal[દુર્લભ / એસિડ.]
Spain
Gibraltar[દુર્લભ / એસિડ.]
Switzerland[દુર્લભ / એસિડ.]
Liechtenstein
જમિની[દુર્લભ / એસિડ.]
Austria
Italy
Baltic
Estonia
Latvia
Lithuania[દુર્લભ / એસિડ.]
Belarus
Poland
Czechoslovakia[દુર્લભ / એસિડ.]
Czech Republic
Slovakia
Hungary
Balkans
Slovenia[દુર્લભ / એસિડ.]
Croatia[દુર્લભ / એસિડ.]
Bosnia and Herzegovina
Former Yugoslavia
Serbia, Kosovo and Montenegro
Serbia and Kosovo
Serbia
Kosovo
Montenegro
Albania
North Macedonia[દુર્લભ / એસિડ.]
Greece
Malta
Bulgaria
Romania
Ukraine
Moldova
Africa
Continental Africa
Northern Africa
Morocco[દુર્લભ / એસિડ.]
Algeria
Tunisia
Western Sahara[દુર્લભ / એસિડ.]
Libya
મિસર
Western Africa
Mauritania and Senegal
Mauritania
Senegambia
Senegal
Gambia
Guinea Bissau
Guinea[દુર્લભ / એસિડ.]
Mali
Sierra Leone
Liberia
Côte d'Ivoire
Burkina Faso
Ghana
Togo
Benin
Nigeria
Niger
Chad
Cameroon
Central African Republic
Equatorial Guinea
Democratic Republic of the Congo
Angola
Eastern Africa
Sudan (incl. South Sudan)
Sudan
South Sudan
Ethiopia and Eritrea
Eritrea
Ethiopia
Djibouti
Somalia
Kenya
Uganda
Rwanda
Burundi
Tanzania
Zambia
Mozambique
Malawi
Southern Africa
Namibia
Botswana
Zimbabwe
South Africa
Lesotho[દુર્લભ / એસિડ.]
African Islands[દુર્લભ / એસિડ.]
Cape Verde[દુર્લભ / એસિડ.]
Madagascar[દુર્લભ / એસિડ.]
Seychelles[દુર્લભ / એસિડ.]
Middle East
તુર્કસ્તાન
Cyprus
Syria
Lebanon
Israel
Palestine
Jordan
Arabian Peninsula
Saudi Arabia
Yemen
Oman
United Arab Emirates
Qatar
Bahrain
Kuwait
Iraq
Iran
Armenia
Azerbaijan
જ્યોર્જીયા
એશિયા
Soviet Union
રશિયા
Turkestan
Kazachstan
Uzbekistan
તુર્ક્મનિસ્તાન
Kyrgyz Republic
Tajikistan
Afghanistan
Mongolia
ચીન
નેપાળ
South Asia
Pakistan/India/Bengladesh
Pakistan
ભારત
Maldives
Sri Lanka
Bangladesh
Japan[દુર્લભ / એસિડ.]
Southeast Asia
Indochina
Myanmar
Vietnam[દુર્લભ / એસિડ.]
Thailand[દુર્લભ / એસિડ.]
Holarctic
Palearctic
Western Palearctic

Avibase મુલાકાત લીધી છે 308,484,339 24 જૂન 2003 થી વખત. © Denis Lepage | ગોપનીયતા નીતિ