ការចូលរបស់អ្នក:

ពាក្យសម្ងាត់:

Stay បាន​ចុះហត្ថលេខា​នៅ

បញ្ចូលឈ្មោះចូលឬអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកហើយចុចលើផ្ញើររំលឹកដើម្បីទទួលការរំលឹកដោយអ៊ីម៉ែល។


ស្វាគមន៍ ភ្ញៀវ

Scarlet Tanager

Piranga olivacea (Gmelin, JF, 1789)

ពន្ធដែលទាក់ទង:

ការចែកចាយ

Display regions:

North America
North America (US+CA)
Amer. Ornithol. Union
Amer. Birding Association
Canada
Saint-Pierre et Miquelon[កម្រ / កំចាត់]
សហរដ្ឋអាមេរិក
Central America
Mexico
Guatemala
Belize
El Salvador[កម្រ / កំចាត់]
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Panama
Bermuda
Caribbean (West Indies)
Society for the Conservation and Study of Caribbean Birds (SCSCB)
Greater Antilles
Lesser Antilles
Windward Islands
Leeward Islands
Bahamas[កម្រ / កំចាត់]
Cuba
Turks and Caicos Islands[កម្រ / កំចាត់]
Cayman Islands[កម្រ / កំចាត់]
Jamaica[កម្រ / កំចាត់]
Hispaniola
Haiti
Dominican Republic
Puerto Rico[កម្រ / កំចាត់]
Virgin Islands[កម្រ / កំចាត់]
United States Virgin Islands[កម្រ / កំចាត់]
British Virgin Islands[កម្រ / កំចាត់]
Anguilla[កម្រ / កំចាត់]
Saint-Martin[កម្រ / កំចាត់]
Saint-Barthélémy[កម្រ / កំចាត់]
Saint Kitts and Nevis[កម្រ / កំចាត់]
Antigua and Barbuda
Montserrat[កម្រ / កំចាត់]
Guadeloupe, Saint-Martin and Saint-Barthélémy[កម្រ / កំចាត់]
Guadeloupe
Dominica[កម្រ / កំចាត់]
Martinique[កម្រ / កំចាត់]
Saint Lucia[កម្រ / កំចាត់]
Barbados[កម្រ / កំចាត់]
St.Vincent and Grenadines
Grenada[កម្រ / កំចាត់]
Trinidad and Tobago[កម្រ / កំចាត់]
Netherlands Antilles
Bonaire, Sint Eustatius and Saba[កម្រ / កំចាត់]
Sint-Maarten[កម្រ / កំចាត់]
Aruba[កម្រ / កំចាត់]
Curaçao
South America
Colombia
Venezuela
Guyanas[កម្រ / កំចាត់]
Suriname[កម្រ / កំចាត់]
French Guiana[កម្រ / កំចាត់]
Ecuador
Peru
Bolivia
ប្រាស៊ីលឯ[កម្រ / កំចាត់]
អឺរ៉ុប[កម្រ / កំចាត់]
Continental Europe[កម្រ / កំចាត់]
Western Europe[កម្រ / កំចាត់]
Iceland[កម្រ / កំចាត់]
Britain and Ireland[កម្រ / កំចាត់]
British Islands[កម្រ / កំចាត់]
សហរាជណាចក្រ[កម្រ / កំចាត់]
Ireland (Island)[កម្រ / កំចាត់]
អៀកឡង់[កម្រ / កំចាត់]
បារាំង
Portugal[កម្រ / កំចាត់]
Holarctic
Palearctic[កម្រ / កំចាត់]
Western Palearctic[កម្រ / កំចាត់]
Nearctic

Avibase ត្រូវបានទៅទស្សនា 285,899,875 ដងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2003. © Denis Lepage | គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន