നിങ്ങളുടെ പ്രവേശനം:

Password:

പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ട് തുടരുക

ഇമെയിൽ വഴി റിമൈൻഡർ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ പേരോ ഇമെയിൽ വിലാസവും നൽകി റിമൈൻഡർ അയയ്ക്കുക ക്ലിക്കുചെയ്യുക.


സ്വാഗതം അതിഥി

Arabian Babbler

Argya squamiceps (Cretzschmar, 1827)

ബന്ധപ്പെട്ട ടാക്സ:
ശബ്ദ റെക്കോർഡിങ്ങുകളുടെ ഭാഗിക പട്ടിക ലഭ്യമാണ് xeno-canto, macaulaylibrary.org & avocet.zoology.msu.edu.
സ്പീഷീസ് പേര് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് തീയതി സ്ഥലം പരാമർശത്തെ Cat.nr
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps David Darrell-Lambert 2018-11-15 Al Madinah Province, Al Madinah (Saudi Arabia) (1200 m) call -

bird-seen:yes

playback-used:no

446984
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Oscar Campbell 2015-02-28 Al Wathba Camel Racetrack, Abu Dhabi (United Arab Emirates) (20 m) call -

Bird calling repeatedly from top of large Salvadora bush. Unusually, no others in vicinity or seen.

bird-seen:yes

playback-used:no

215047
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Oscar Campbell 2015-03-15 near Al Dhaid, UAE, Ras al Khaymah (United Arab Emirates) (220 m) alarm call -

Alarm given on my sudden approach. Same birds as XC217431.

bird-seen:yes

playback-used:no

217432
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Oscar Campbell 2015-02-28 Al Wathba Camel Racetrack, Abu Dhabi (United Arab Emirates) (20 m) call -

Same bird as from XC215047, now having flown across track and calling from tops of dead stand of reeds. Allowed exceptionlly close approach.

bird-seen:yes

playback-used:no

215048
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Oscar Campbell 2018-06-02 Al Wathba Wetland Reserve, Abu Dhabi (United Arab Emirates) (20 m) call, flight call -

Two birds calling well after sunset on the fence at very close range; one other much more distant (not seen and barely audible on recording) and then first two flying to join the latter. All calls given from fence, bar those from 0:53 when the birds took flight. The species is actually very, very infrequent at this site.

bird-seen:yes

playback-used:no

423564
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Pamela C. Rasmussen 4 Mar 2010 Oman: Ad Dakhiliyah; Sayq Plateau (23.09, 57.69) , Oman (Oman) (2000 m) song - quality: good 3887
avocet.zoology.msu.edu
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Timo Janhonen 2010-01-04 Yanqul, Adh Dhahirah and Al Buraymi (Oman) (650 m) alarm call -

Apparently alarm calls. Also other type of call, which is much quieter, e.g. at 3-4 sec.

bird-seen:yes

playback-used:no

112662
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Oscar Campbell 2015-03-15 near Al Dhaid, UAE, Ras al Khaymah (United Arab Emirates) (220 m) alarm call, call -

7 birds in isolated Acacia trees in camel pens in wadi on edge of sandy desert. Calls given in response to recorder's approach and to pishing.

bird-seen:yes

playback-used:no

217431
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps AUDEVARD Aurélien 2018-11-20 Dhofar Governorate, Dhofar (Oman) (440 m) call -

bird-seen:yes

playback-used:no

444389
xeno-canto.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Ben F. King 1976-04-13 56.0 km E of Jizan, Jizan, Saudi Arabia, Jizan (Saudi Arabia)   -   1736
macaulaylibrary.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Ben F. King 1976-04-24 18.0 km N of Al Aqiq, Makkah, Saudi Arabia, Makkah (Saudi Arabia)   -   1743
macaulaylibrary.org
Arabian Babbler - Turdoides squamiceps Pamela C. Rasmussen 1 Mar 2010 Oman: Muscat Governorate; dunes near Khawr Al Milh (23.194, 58.961) , Oman (Oman) (15 m) song - quality: excellent 3886
avocet.zoology.msu.edu

ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് Xeno-Canto : എല്ലാ റെക്കോർഡിംഗുകളും അവയുടെ റെക്കോർഡിസ്റ്റുകൾ വഴി പകർപ്പവകാശമുള്ളതാണ്, ഇവയിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ആട്രിബ്യൂഷൻ-നോൺ-കോമേഴ്ഴ്സണൽ- NoDerivs 2.5 ലൈസൻസ് .

മക്കൗലൈ ലൈബ്രറി ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം മക്കോൽ ലൈബ്രറി റെക്കോർഡിംഗുകൾ ഇവിടെ ദൃശ്യമാകും.

AVoCet റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ : എല്ലാ റെക്കോർഡിംഗുകളും അവയുടെ റെക്കോർഡിസ്റ്റുകൾ പകർപ്പവകാശമുള്ളവയാണ്. AVoCet ലെ വ്യക്തിഗത റെക്കോർഡിംഗ് പേജിൽ ഉപയോഗത്തിന് വ്യക്തിഗത അനുമതികൾ ലഭ്യമാണ്.

അവബെയ്സ് സന്ദർശിച്ചു 286,087,201 തവണ ജൂൺ 24, 2003. © Denis Lepage | സ്വകാര്യതാനയം