ඔබගේ පිවිසුම:

මුරපදය:

ඇතුල් වන්න

ඔබගේ පිවිසුම් නාමය හෝ ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න. ඊ-මේල් මගින් සිහි කැඳවුමක් ලබාගැනීම සඳහා මතක් කරන්න මත මත ක්ලික් කරන්න.


ආයුබෝවන්! අමුත්තන්ගේ

Specious Tyrannulet

Zimmerius improbus (Sclater & Salvin, 1871)

ආශ්රිත ටැක්සා:

බෙදාහැරීම

Display regions:

South America
Colombia
Venezuela

Avibase සංචාරය කර ඇත 288,360,200 2003 ජූනි 24 දා සිට. © Denis Lepage | රහස්යතා ප්රතිපත්තිය