බර්න්ඩ් චෙක් ලැයිස්තු - වර්ගීකරණය - බෙදා හැරීම - සිතියම් - සබැඳි

ගූගල් ස්වයංක්රීය පරිවර්තන මෙවලමෙන් මෙම පිටුවෙහි පරිවර්තනය පරිවර්තනය කර ඇත. හොඳ පරිවර්තන දායක කරන්න

ආයුබෝවන්! අමුත්තන්ගේ

ඇතුල් වන්න:
මුරපදය:

හොඳ පරිවර්තන දායක කරන්න.

අිබිබාස්හිදී ඉදිරිපත් කළ භාෂා බොහොමයක් ස්වේච්ඡා සේවකයන් විසින් ත්යාගශීලීව පරිවර්තනය කරන ලදි. ගූගල් ස්වයංක්රීය පරිවර්තන මෙවලමක් භාවිතා කිරීමෙන් තවත් බොහෝ භාෂාවන් සිදු කරන ලදි. Avibase වෙබ් අඩවියේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට උදව් කිරීමට අවශ්ය නම්, පහත දැක්වෙන මෙවලම භාවිතා කිරීමෙන් වඩා හොඳ පරිවර්තනයක් දායක කර ගැනීමෙන් ඔබට එය කළ හැකිය. වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීමට පෙර සියලුම දායකත්වයන් අතින්ම සමාලෝචනය කරනු ලැබේ.

කරුණාකර ඔබගේ පරිවර්තන සඳහා ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්ය නම් කරුණාකර ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.

භාණ්ඩ අංකය 1 - 40 | 41 - 80 | 81 - 120 | 121 - 160 | 161 - 200 | 201 - 240 | 241 - 280 | 281 - 320 | 321 - 360 | 361 - 400 | 401 - 440 | 441 - 480 | 481 - 520 | 521 - 560 | 561 - 600 | 601 - 640 | 641 - 680 | 681 - 720 | 721 - 760 | 761 - 800 | 801 - 840 | Next page

භාණ්ඩ අංකය 1 - 40 | 41 - 80 | 81 - 120 | 121 - 160 | 161 - 200 | 201 - 240 | 241 - 280 | 281 - 320 | 321 - 360 | 361 - 400 | 401 - 440 | 441 - 480 | 481 - 520 | 521 - 560 | 561 - 600 | 601 - 640 | 641 - 680 | 681 - 720 | 721 - 760 | 761 - 800 | 801 - 840 | Next page

Item පරිවර්තන කරන්න පරිවර්තනය කරන්න

Avibase සංචාරය කර ඇත 279,146,856 2003 ජූනි 24 දා සිට. © Denis Lepage | රහස්යතා ප්රතිපත්තිය